/ / jaki jest błąd w następującym kodzie - mysql

jaki jest błąd w następującym kodzie - mysql

Co to jest błąd w poniższym kodzie łączenia

select s1.name,s1.roll_no,c1.fee_amount
FROM s1.student,c1.Class
where s1.class_id=c1.class_id;

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego

SELECT s1.name,s1.roll_no,c1.fee_amount
FROM student s1,Class c1
WHERE s1.class_id=c1.class_id;

0 dla odpowiedzi nr 2

Masz błędnie umieszczone aliasy dla nazw tabel:

Powinno być:

select s1.name,s1.roll_no,c1.fee_amount
FROM student s1, Class c1
where s1.class_id=c1.class_id;

0 dla odpowiedzi № 3

Spróbuj tego :

SELECT s1.name,s1.roll_no,c1.fee_amount
FROM student s1, Class c1
WHERE s1.class_id=c1.class_id;

usuń "." przy stole, który chcesz zastąpić nazwą.