/ / Jak uzyskać maksymalną powtarzalną wartość w zeszłym tygodniu - mysql

Jak uzyskać maksymalną powtarzalną wartość w zeszłym tygodniu - mysql

Mam stolik property_viewers z 3 polami; id, property_id, date. Muszę znaleźć maksymalny identyfikator property_id powtarzający się w zeszłym tygodniu. Jak mam postąpić ...

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego:

select *, count(1)  from property_viewers where DATEDIFF(date, DATE(now()))<8 group by property_id order by count(1) desc

0 dla odpowiedzi nr 2
select property_id, count(property_id)  from property_viewers
where `date` between "weekSTartDate" and "weekEndDate"
group by property_id order by count(property_id) desc;

0 dla odpowiedzi № 3
SELECT property_id
FROM property_viewers
WHERE date BETWEEN
CURRENT_DATE() - INTERVAL (7+WEEKDAY(CURRENT_DATE())) DAY AND   //Monday last week
CURRENT_DATE() - INTERVAL (1+WEEKDAY(CURRENT_DATE())) DAY       //Sunday last week
GROUP BY property_id
ORDER BY COUNT(property_id) DESC