/ / MYSQL - Wewnętrzne sprzężenie z instrukcją select do pobrania Sum - mysql, sql, sum, inner-join

MYSQL - Wewnętrzne sprzężenie z instrukcją select do pobrania Sum - mysql, sql, sum, inner-join

Teraz mam następujące zapytanie:

SELECT
ui.email,
ui.userid,
SUM(ep.earnPoints),
ep.add_date
from earn_points as ep
INNER JOIN user_info as ui on ep.userid on ui.userid
where DATE(rc.add_date) = "2012-03-22";

Chcę pobrać całkowitą liczbę punktów zarobków z poszczególnych zastosowań wraz z ich wiadomościami e-mail

Moje końcowe wyniki powinny być następujące:

-----------------------------------------------------------
userid   email          earnPoints   date
1      testuser@gmail.com   45       2012-03-22
2      testuser123@gmail.com  10       2012-03-22
3      testuser145@gmail.com  18       2012-03-22
-----------------------------------------------------------

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1
SELECT
ui.email,
ui.userid,
SUM(ep.earnPoints),
ep.add_date
from earn_points as ep
INNER JOIN user_info as ui on ep.userid = ui.userid
where DATE(rc.add_date) = "2012-03-22" Group By ui.email,ui.userid,ep.add_date;

0 dla odpowiedzi nr 2

Brakuje Ci tylko grupy według:

SELECT
ui.email,
ui.userid,
SUM(ep.earnPoints),
ep.add_date
from earn_points as ep
INNER JOIN user_info as ui on ep.userid on ui.userid
where DATE(rc.add_date) = "2012-03-22"
Group By ui.email,ui.userid,ep.add_date