/ / Telerik Kontroluje zerwanie MS-Build - .net, wpf, tfs, msbuild, telerik

Telerik Controls łamie MS-Build - .net, wpf, tfs, msbuild, telerik

Oto mój XAML

   <Window
xmlns="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml/presentation"
xmlns:x="http://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml"
xmlns:telerik="http://schemas.telerik.com/2008/xaml/presentation"
xmlns:sampleData="clr-namespace:AutoDeployStudio"
xmlns:telerikControls="clr-namespace:Telerik.Windows.Controls;assembly=Telerik.Windows.Controls"
xmlns:Chromes="clr-namespace:Telerik.Windows.Controls.Chromes;assembly=Telerik.Windows.Controls" Foreground="BlueViolet"
x:Class="AutoDeployStudio.MainWindow"
Title="MainWindow" Height="671.296" Width="1200.791">
<Grid Background="OldLace"  HorizontalAlignment="Left" Width="1191" Height="639" VerticalAlignment="Top">
<telerik:RadTabControl Margin="313,233,10.4,10" telerikControls:StyleManager.Theme="Vista">
<telerik:RadTabItem Header="Header1">
</telerik:RadTabItem>
</telerik:RadTabControl>
</Grid>
</Window>

Za każdym razem, gdy sprawdzam mój kod w TFS, otrzymujęBłąd kompilacji z komunikatem o błędzie "d: B665918SourcessrcAutoDeployStudioMainWindow.xaml (46): Tag" RadTabControl "nie istnieje w przestrzeni nazw XML"http://schemas.telerik.com/2008/xaml/presentationLinia 46 Pozycja 10." Czułem, że miało to jakiś związek z odwołaniem do telerików. Właśnie dlatego przeniosłem biblioteki dll do nowego folderu w ramach rozwiązania i odniosłem się do nich z tego folderu. Nadal to nie działa. Wszelkie sugestie na ten temat?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Taka była struktura potrzebna w pliku proj. Nazwa folderu to "zależności".

<Reference Include="telerik.windows.controls, Version=2013.2.724.45, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803cfa389c90ce7, processorArchitecture=MSIL">
<SpecificVersion>False</SpecificVersion>
<HintPath>dependenciestelerik.windows.controls.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="telerik.windows.controls.datavisualization, Version=2013.2.724.45, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803cfa389c90ce7, processorArchitecture=MSIL">
<SpecificVersion>False</SpecificVersion>
<HintPath>dependenciestelerik.windows.controls.datavisualization.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="telerik.windows.controls.gridview, Version=2013.2.724.45, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803cfa389c90ce7, processorArchitecture=MSIL">
<SpecificVersion>False</SpecificVersion>
<HintPath>dependenciestelerik.windows.controls.gridview.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="Telerik.Windows.Controls.Input, Version=2013.2.724.45, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803cfa389c90ce7, processorArchitecture=MSIL">
<SpecificVersion>False</SpecificVersion>
<HintPath>dependenciesTelerik.Windows.Controls.Input.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="telerik.windows.controls.navigation, Version=2013.2.724.45, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803cfa389c90ce7, processorArchitecture=MSIL">
<SpecificVersion>False</SpecificVersion>
<HintPath>dependenciestelerik.windows.controls.navigation.dll</HintPath>
</Reference>
<Reference Include="Telerik.Windows.Data, Version=2013.2.724.45, Culture=neutral, PublicKeyToken=5803cfa389c90ce7, processorArchitecture=MSIL">
<SpecificVersion>False</SpecificVersion>
<HintPath>dependenciesTelerik.Windows.Data.dll</HintPath>
</Reference>