/ / IIS 7.5 SMTP Email z usługi WCF - .net, wcf, iis, smtp, integracja poczty e-mail

E-mail SMTP IIS 7.5 z usługi WCF - .net, wcf, iis, smtp, integracja poczty e-mail

Próbuję użyć ustawień e-mail SMTP w IIS do wysyłania poczty, gdy POST jest do usługi WCF.

W mojej usłudze tworzę wiadomość MailMessage w następujący sposób:

        MailMessage mail = new MailMessage();

// Set the to and from addresses.
// The from address must be your GMail account
mail.To.Add(new MailAddress(GetWebConfigValue("emailTo")));
mail.From = new MailAddress("mailer@me.com");

// Define the message
mail.Subject = subject;
mail.IsBodyHtml = false;
mail.Body = body;

// Create a new Smpt Client using Google"s servers
var mailclient = new SmtpClient();
mailclient.DeliveryMethod = SmtpDeliveryMethod.PickupDirectoryFromIis;
mailclient.Send(mail);

Jednak zawsze się zrywa, gdy dojdzie do DeliveryMethod obszar określający: SmtpExecption occurred: Cannot get IIS pickup directory.

Byłem w stanie uruchomić go ręcznie, definiując wpisy w C #, ale mój kod musi być nieco bardziej konfigurowalny dla wielu wdrożeń.

Sądziłem, że takie podejście może być bardziej płynnym sposobem na wykorzystanie usług IIS i tej funkcji, której potrzebowałem. Czy ktoś ma jakieś przemyślenia / sugestie?

smptiis

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Potrzebny do zainstalowania usługi po skonfigurowaniu. Daje to szczegóły:

http://social.msdn.microsoft.com/Forums/vstudio/en-US/ad9e940b-fe29-49fc-9bc4-6e572d505b2f/how-to-install-and-configure-smtp-server-in-windows-7