/ / Jak NetMQ lub zeroMQ decyduje, który klient wysłać - .net, zeromq, netmq

W jaki sposób netMQ lub zeroMQ decydują, który klient wysłać - .net, zeromq, netmq

Kod znajduje się tutaj:using (var server = newResponseSocket ()) { server.Bind ("tcp: // *: 5555");  while (true) { var message = server.ReceiveFrameString ();  Console.WriteLine ("Otrzymano {0}", wiadomość);  // przetwarzanie żądania Thread.Sleep (100);  Console.WriteLine ("Wysyłanie świata"); server.SendFrame ("World"); } }

Możesz przeczytać cały temat na stronie: http://netmq.readthedocs.io/en/latest/introduction/

Linia, której nie rozumiem, jest server.SendFrame ("World");

W jaki sposób serwer wie, który klient wysłać tę wiadomość?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Gniazdo odpowiedzi zawsze odpowiada na ostatniego klienta, który wysyła wiadomość.

Właściwie Response jest opakowaniem gniazda routera,dla gniazda routera pierwszą częścią komunikatu jest identyfikator routingu, przy korzystaniu z odpowiedzi gniazdo wysyła najpierw otrzymany identyfikator routingu, a następnie część wiadomości.

Dolna linia, jeśli chcesz zdecydować, który klient uzyska odpowiedź, użyj routera.

Przeczytaj także poradnik zeromq:

http://zguide.zeromq.org/