/ / Blok aplikacji aplikacji korporacyjnych IsolatedStorage and Scavenging - .net, caching

Blokada aplikacji do buforowania korporacyjnego | IsolatedStorage and Scavenging - .net, caching

Używam buforowania Application Block dla buforowania. Mam kilka dużych obiektów, które są buforowane. Problem polega na tym, że przedmioty są usuwane z pamięci podręcznej ze względu na Scavenging. Teraz, ponieważ pobieranie obiektów z bazy danych jest drogie, myślę o używaniu IsolatedStorage, aby również utrzymywać obiekty na dysku. Miej następujące pytania:

  1. Powiedzmy, że element A został usunięty z pamięci podręcznej z powoduoczyszczanie. Czy zostanie on również usunięty z IsolatedStorage? Jeśli tak, to jaki jest cel utrzymywania w IsolatedStorage. Chciałem użyć IsolatedStorage, aby nawet jeśli przedmiot został oczyszczony, można go przynajmniej pobrać i zapełnić z pamięci masowej?

  2. Ponieważ obiekty są ogromne, chcę odświeżyćje tylko raz w ciągu 24 godzin. Ale jedynym sposobem na ich zastąpienie, aby nie było żadnego wpływu na użytkownika końcowego, jest najpierw pobranie przedmiotów, a następnie zastąpienie ich w pamięci podręcznej, zamiast pozwolić na wygaśnięcie, a następnie rozpoczęcie pobierania danych?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1
  1. Tak, również zostanie usuniętyIsolatedStorage. Zasadniczo wszystkie działania są przekazywane zarówno do pamięci podręcznej w pamięci, jak i IsolatedStorage. Celem jest utrzymanie trwałości po zamknięciu aplikacji. Wszystko, co było nadal w pamięci podręcznej (i nie zostało wyczyszczone), jest przechowywane na dysku i można je przywrócić do pamięci podręcznej w pamięci przy następnym uruchomieniu aplikacji.
  2. Zgaduję, że to jest ol "" do bazy danychoperacje na oddzielnym wątku. "Użyłem CAP wcześniej i miałem ten problem w aplikacji WinForm. Prawdopodobnie będziesz chciał napisać własny niestandardowy menedżer pamięci podręcznej lub coś takiego, co EntLib dobrze obsługuje, z którego możesz bezpośrednio zarządzać oczyszczaniem, a także implementować BackgroundWorkers lub Tasks lub coś innego, gdy przychodzi czas na ponowne pobranie danych. sobie z tym poradzić, ale to zatrzymałoby go w menedżerze pamięci podręcznej, w przeciwnym razie będziesz musiał mieć coś innego w pamięci podręcznej aplikacji i odświeżyć ją, jeśli to konieczne.