/ / petapoco jak iterować wyniki zapytania typu dynamicznego - .net, dynamiczne, petapoco

petapoco jak iterować wyniki zapytania typu dynamicznego - .net, dynamiczne, petapoco

Ostatnio zacząłem używać ORM petapoco i przyszedłemw scenariuszu, w którym musiałem wykonać zapytanie dołączenia. O ile wiem, jeśli dane nie są specyficzne dla jednej tabeli, to ten typ, który może być użyty dynamicznie, jak pokazano poniżej:

var newsTitles = db.Query<dynamic>(@"SELECT Jobs.JobID, Branches.BranchName,
Positions.PositionName, Jobs.YearsOfExperience, Jobs.Qualifications,
Jobs.Role, Jobs.ExpireyDate
FROM Branches
INNER JOIN Jobs ON Branches.BranchID = Jobs.Branch
INNER JOIN Positions ON Jobs.Position = Positions.PositionID");

proszę dać mi znać, jeśli podchodzę do problemu poprawnie

moje pytanie brzmi: jak można iterować mimo zwróconych wyników w kodzie? Wielkie dzięki

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Tak, poprawnie podszedłeś do problemu.

Możesz powtórzyć wyniki w taki sam sposób, w jaki dokonuje się iteracji dowolnej listy w .net

 foreach (var item in newsTitles ) {
// do your thing
}