/ / Object DisplayNie znaleziono szablonu - .net, asp.net-mvc, templates

Wyświetlanie obiektuNie znaleziono szablonu - .net, asp.net-mvc, szablony

Czy jest powód /Views/Shared/DisplayTemplates/Object.cshtml nie jest odbierany przez wyświetlenia podczas połączenia @Html.DisplayFor(x => x.Date)?

Jeśli nazwę pliku DateTime.cshtml jest odbierany przez DateTime właściwości takie, jakie są, ale nie chcę tworzyć szablonów dla każdego typu Object.cshtml po prostu użyć wszystkiego?

Nie ozdobiłem właściwości żadnymi atrybutami.

Kod widoku:

@model Object

<div>
<strong>@Model</strong>
</div>

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

DisplayTemplates nie są przeznaczone do używania w ten sposób. Powinieneś stworzyć partial view z tą zawartością:

@model Object

<div>
<strong>@Model</strong>
</div>

I zamiast tego: @Html.DisplayFor(x => x.Date)

piszesz to: @Html.Partial("YourPartialView", Model.Date)

Dzięki temu osiągniesz pożądany rezultat. ZA DisplayTemplate jest bardziej konkretną rzeczą.