/ / Czy możesz instalować i uruchamiać aplikacje zbudowane na platformie .NET na komputerze Mac? - .net, macos

Czy możesz zainstalować i uruchamiać aplikacje zbudowane na platformie .NET na komputerze Mac? - .net, macos

Muszę użyć / kontynuować rozwijanie aplikacji komputerowej opracowanej przy użyciu platformy .NET na moim Macu. Czy dla platformy Mac jest dostępna platforma .NET 4.0? Czy pozwoliłoby to na uruchamianie i rozwijanie aplikacji opartych na .NET na komputerze Mac?

Inną opcją, którą rozważam jest użycie wirtualnej maszyny Windows na komputerze Mac.

Odpowiedzi:

12 dla odpowiedzi № 1

Możesz "t, to jest produkt Microsoft. 2 rozwiązania:

1: maszyna wirtualna, jak powiedziałeś

2: MONO, open sourceowa implementacja Microsoft .NET Framework oparta na standardach ECMA dla C # i Common Language Runtime tutaj jest link: http://www.mono-project.com/download/

powodzenia

EDYTOWAĆ :

.NET jest już dostępny na oficjalnej stronie microsoft. Link: https://www.microsoft.com/net/core#macos


22 dla odpowiedzi nr 2
  • .NET Core zainstaluje się i uruchomi na OS X - i prawie każdy inny system operacyjny.
    W obecnej formie (sierpień 2015 r.) Ma ograniczenia. Być może będziesz musiał dostosować swoją aplikację, by działała w ramach tych ograniczeń.

  • Mono to dobra opcja, której używałem w przeszłości, i ma ona ograniczenia, o których powinieneś przeczytać.


10 dla odpowiedzi nr 3

Tak, możesz!

Od listopada 2016 r. Microsoft ma teraz zintegrowaną platformę .NET Core oficjalna strona .NET

Mają nawet nowe Aplikacja Visual Studio który działa dalej System operacyjny Mac


0 dla odpowiedzi nr 4

.NetCore to świetna wersja od Microsoft iNajnowsza wersja Visual Studio jest również dostępna dla mac, ale wciąż jest pewne ograniczenie.Na przykład przy tworzeniu aplikacji opartej na GUI na rdzeniu .net, musisz napisać kod ręcznie dla wszystkiego.Jak w starszej wersji VS po prostu przeciągamy i upuszczamy rzeczy i magia się dzieje, ale w najnowszej wersji VS dla mac każdy kod musi być napisany ręcznie, jednak możesz łatwo stworzyć aplikację webową i konsolową na VS dla mac.