/ / Korzystanie z React / Node dla responsywnej poczty elektronicznej [closed] - node.js, email, reactjs

Korzystanie z React / Node dla responsywnej poczty e-mail [closed] - node.js, email, reactjs

Jestem nowy w Node js i React js. Otrzymałem następujące zadanie.

Potrzebuję stworzyć system wysyłania e-maili za pomocą Node js i React js. Treść wiadomości e-mail powinna być bogata w HTML i CSS i powinna wyglądać tak samo na różnych serwerach pocztowych, takich jak Google, Yahoo, Outlook.

Do tej pory udało mi się wygenerowaćekspresowa aplikacja, która może wysyłać wiadomości e-mail. Aby uzyskać bogatą treść HTML i CSS wiadomości e-mail, korzystam z szablonu e-maila z zurb.com/ink. Jestem w stanie wysłać responsywny e-mail za pomocą Hogan.js.

Ale nie jestem pewien, gdzie i jak korzystać z React js?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Nie ma potrzeby używania React do opisanego procesu. O ile nie zaprojektujesz aplikacji Front-end do wysyłania wiadomości.