/ / Jak odczytywać kod visual studio, składnia intellisense, dowolny dokument dla operatorów? - node.js, visual-studio

Jak odczytać kod visual studio, wskazówka składniowa intellisense, jakikolwiek dokument dla operatorów? - node.js, visual-studio

VSC jak VS podaje podpowiedź składni / podpowiedzi. rozumiem : oznacza typ danych

myText: string // : means datatype of myText is string
myStuff: any  // any means can be any data type.

czasami trudne do odgadnięcia, co operatorzy rozumieją, na przykład żądanie węzła (), wprowadź opis obrazu tutaj

moje zrozumienie jest

 1. const request oznacza, że ​​mogę zdefiniować dowolną zmienną, taką jak const x=request(...) lub var x=request(...).
 2. request.RequestAPI oznacza, że ​​jest to połączenie API.
 3. options: definiuje ten parametr jako typowe opcje obiektowe w postaci {...}
 4. (request.UriOptions & request.CoreOptions) Rozumiem część początkową i końcową, muszą one być enum Uri i Core, ale co to jest &? Czy to oznacza, że ​​muszę dostarczyć oba Uri I Rdzeń?
 5. | czy ta fajka oznacza LUB? Jeśli tak jest, to powtarza część przed rurą.
 6. callback?: request.RequestCallback, więc tutaj muszę podać wywołanie zwrotne, które zostanie wpisane (lub działające) jako RequestCallback, ale co to jest ?:?

Czy istnieje jakiś dokument dotyczący tych konwencji?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Chciałem to skomentować, ponieważ nie znam pełnej odpowiedzi, ale oto kilka przydatnych informacji:

Prawdopodobnie widzisz tę definicję DefinitelyTyped: https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/blob/master/types/request/index.d.ts#L29

Spójrz na to, aby zrozumieć składnię pliku definicji: http://www.typescriptlang.org/docs/handbook/declaration-files/by-example.html

I możesz interpretować definicję w ten sposób:

const request: istnieje stała nazwa żądanie który implementuje interfejs request.RequestAPI (która jest również wywoływana bezpośrednio, a następnie do tego) przyjmuje argumenty options typu (request.UriOptions & request.CoreOptions) | (request.UrlOptions & request.CoreOptions) i opcjonalny parametr callback (stąd ? typu request.RequestCallback. Funkcja zwraca a request.Request.

 • & zwykle znaczy i
 • Rura | zwykle oznacza lub, nie ma dublowania URI vs URL
 • => "zwraca"
 • Zobaczysz request przed wszystkim, ponieważ jest to przestrzeń nazw (moje sformułowanie może być tutaj)

Definicje UriOptions, UrlOptions, CoreOptions są trochę pochowane. Nie jestem użytkownikiem węzła, więc nie wiem, co możesz przekazać, by poprosić. Na przykład UrlOptions może być argumentem o nazwie "url" lub url (od require("url")). Widzieć https://github.com/DefinitelyTyped/DefinitelyTyped/blob/master/types/request/index.d.ts#L162