/ / prośba listonosza o przesłanie pliku - node.js, reszta, serwisy internetowe, przesyłanie plików, listonosz

prośba listonosza o przesłanie pliku - node.js, reszta, serwisy internetowe, przesyłanie plików, listonosz

Jestem na tej stronie: https://www.free-ocr.com/ co pozwala przesłać plik, a w odpowiedzi zwraca tekst z tego pliku.

Podczas przesyłania pliku tworzy on żądanie POST z wieloczęściowymi danymi formularza z następującymi nagłówkami.

wprowadź opis obrazu tutaj

W zamian otrzymuje następującą odpowiedź, w którą jestem zainteresowany: wprowadź opis obrazu tutaj

Jednak, gdy próbuję odtworzyć to wszystkow POSTMAN przy użyciu metody POST i wgrać plik przy użyciu danych formularza, nie otrzymuję takiej samej odpowiedzi, jak było to zamierzone. Czy ktoś może mi pomóc wyjaśnić, co robię źle?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

zrzut ekranu postmana wprowadź opis obrazu tutaj wystarczy wybrać typ jako plik w treści następnie wybierz plik.