/ / Błąd integracji ESLint z sublime - node.js, npm, sublimetext3, eslint

Błąd podczas integracji ESLint z sublime - node.js, npm, sublimetext3, eslint

Jestem nowicjuszem w Node.js, npm i wysublimowanym środowisku i trudno mi zintegrować ESlint z subtelnym edytorem.

Kroki, które podjąłem, są następujące:

 1. Zainstalowano ESLint za pomocą polecenia: npm install -g eslint
 2. Zainstalowano ESLint z kontrolą pakietów Sublime

Teraz pojawia się błąd w edytorze Sublime:

module.js:327
throw err;
^

Error: Cannot find module "eslint"
at Function.Module._resolveFilename (module.js:325:15)
at Function.Module._load (module.js:276:25)
at Module.require (module.js:353:17)
at require (internal/module.js:12:17)
at Object.<anonymous> (C:UsersMyUserAppDataRoamingSublime Text 3PackagesESLintlinter.js:12:17)
at Module._compile (module.js:409:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
at Module.load (module.js:343:32)
at Function.Module._load (module.js:300:12)
at Function.Module.runMain (module.js:441:10)
[Finished in 0.2s with exit code 1]

Odpowiedzi:

20 dla odpowiedzi nr 1

Przejdź do "Preferences / Package Settings / ESLint / Settings - User" na pasku menu i wprowadź następujące informacje (ścieżki plików mogą się różnić):

{
"node_path": "/usr/local/bin",
"node_modules_path": "/usr/local/lib/node_modules"
}

Oto strona GitHub: https://github.com/polygonplanet/sublime-text-eslint. Przewiń w dół do sekcji "Konfigurowanie ESLint", wszystko tam jest udokumentowane.


2 dla odpowiedzi nr 2

Jeśli odpowiedź Jeremy'ego nadal nie pomaga, upewnij się, że npm folder znajduje się w Twojej zmiennej środowiskowej.

W systemie Windows 7 PATH zawierałoby coś takiego:

C:Users<YOUR_USERNAME>AppDataRoamingnpm;

(Lokalizacja: Panel sterowaniaWszystkie elementy panelu sterowaniaSystemZaawansowane ustawienia systemoweAdvancedEnvironment VariablesUser variables ... PATH)


2 dla odpowiedzi nr 3

Mam ESlinta pracującego dla mnie w Sublime Text 3 iWygraj 7, edytując plik "Preferences -> Package Settings -> ESLint -> Settings - Default", wstawiając dodatkową 3. wartość dla "Config File", jak widać na zrzucie ekranu poniżej:

Kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować ESlint na Sublime Text 3 z Win 7+

Kod pliku wyglądałby tak, gdybyś nie chciał oglądać ekranu:

{ "node_path": "C:/Program Files/nodejs",
"node_modules_path": "C:/Users/<UserName>/AppData/Roaming/npm/node_modules",
"config_file": "C:/Users/<UserName>/AppData/Roaming/npm/node_modules/eslint/node_modules/debug/.eslintrc"}

Możesz zobaczyć, które formaty plików są obsługiwane w konfiguracji tutaj: https://eslint.org/docs/user-guide/configuring


0 dla odpowiedzi nr 4

Ten błąd jest taki, który npm rzuciłby, gdyby nie znalazł eslint moduł.

Miałem ten sam błąd i zdałem sobie sprawę, że było to dla niepoprawnej node_modules_path, it "$HOME/.npm-global" i po prostu to zmieniam "$HOME/.npm-global/bin"(+"/bin") i zadziałało to dla mnie.


0 dla odpowiedzi № 5

napotkałem problem podczas instalacji: npm install -g eslint rozwiązał ten problem w następujący sposób:

 1. znamy wersję Eslint z terminala;

  eslint -v
  
 2. dodał linię do zależności w package.json z tą znaną wersją eslint

  "dependencies": {
  ...
  "eslint": "^4.19.1"
  }
  
 3. ostatni krok: w terminalu zaktualizowałem wszystko napisane w tym package.json

  npm install