/ / Nodejs: Zapisywanie pliku w lokalizacji sieciowej unix - node.js, unix, networking, ftp, fs

Nodejs: Zapisywanie pliku w lokalizacji sieciowej unix - node.js, unix, networking, ftp, fs

Próbowałem swoich sił w pisaniu / odczytywaniu pliku do lokalizacji sieciowej za pomocą node.js.

Użyłem ścieżki pliku zgodnie z zaleceniami tutaj: Użyj węzła js, aby uzyskać dostęp do lokalnego dysku sieciowego.

Przetestowałem swój kod na komputerze z systemem Windows i sieciLokalizacja była moją siecią w miejscu pracy, gdzie wiele systemów było widocznych w sieci na moim komputerze. Udało mi się z powodzeniem odczytać / zapisać plik w dowolnym z tych systemów sieciowych.

Po tym spróbowałem tego samego kodu na maszynie UNIX, dla której dostałem nazwę użytkownika / hasło i adres IP urządzenia.

Jednak gdy uruchomiłem ten sam kod ze zmienioną ścieżką, otrzymuję komunikat o błędzie:

  { [Error: UNKNOWN: unknown error, open "\<IP-Address>homerstudioworkru
inghelloWorld.txt"]
errno: -4094,
code: "UNKNOWN",
syscall: "open",
path: "\\<IP-Address>\home\rstudio\work\running\helloWorld.txt" }

Oto mój kod:

var fs = require("fs");

fs.writeFile("\\<IP-Address>\home\rstudio\work\running\helloWorld.txt", "Hello World!", function (err) {
if (err) return console.log(err);
console.log("Hello World > helloWorld.txt");
});

W przypadku okien wprowadziłem nazwę komputera zamiast adresu IP.

Daj mi znać przyczynę błędu, a także, co należy zrobić, aby pomyślnie zapisać plik w drugim przypadku.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Lokalne dyski sieciowe w systemie Windows (na przykład dysk W :) jest synonimem podłączonych systemów plików w systemie UNIX (na przykład / foo).

Jeśli mount jest poprawny, to API writeFile będzie działało bez problemów, poza tym, że specyfikator ścieżki powinien być zgodny z konwencją UNIX (ukośniki w przód zamiast podwójnych ukośników).

Jeśli plik znajduje się w innym systemie, a system plików nie jest podłączony, mechanizm ten nie działa. Do wysyłania, odbierania i zapisywania danych będą potrzebne pary programów klient-serwer.

Mam nadzieję że to pomoże.