/ / "Nie można połączyć się z rendererem" po aktualizacji do kątomierza 4.0.9. Testy nie będą działać. Jakieś pomysły, dlaczego? - node.js, selen, selen-webdriver, kątomierz

"Nie można połączyć się z rendererem" po aktualizacji do kątomierza 4.0.9. Testy nie będą działać. Jakieś pomysły, dlaczego? - node.js, selen, selen-webdriver, kątomierz

Z radością korzystałem z kątomierza 3.3.0 z chromedriver 2.21 do czasu, gdy Chrome wersja 54 go zepsuł. Zaktualizowałem do kątomierza 4.0.9 z chromedriver 2.24 zgodnie z zaleceniami interwebs i teraz nie mogę uzyskać kątomierza, aby uruchomić moje testy Wygląda na to, że uruchomię, migając okno przeglądarki, a następnie rzucając to ...

Ślad stosu:

[09:51:27] I/direct - Using ChromeDriver directly...
[09:51:27] I/launcher - Running 1 instances of WebDriver
[09:51:28] E/launcher - session not created exception
from disconnected: unable to connect to renderer
(Session info: chrome=54.0.2840.71)
(Driver info: chromedriver=2.24.417412 (ac882d3ce7c0d99292439bf3405780058fcca0a6),platform=Mac OS X 10.12.0 x86_64)
[09:51:28] E/launcher - SessionNotCreatedError: session not created exception
from disconnected: unable to connect to renderer
(Session info: chrome=54.0.2840.71)
(Driver info: chromedriver=2.24.417412 (ac882d3ce7c0d99292439bf3405780058fcca0a6),platform=Mac OS X 10.12.0 x86_64)
at WebDriverError (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/lib/error.js:27:10)
at SessionNotCreatedError (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/lib/error.js:308:10)
at Object.checkLegacyResponse (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/lib/error.js:639:15)
at parseHttpResponse (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/http/index.js:538:13)
at /Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/http/index.js:472:11
at ManagedPromise.invokeCallback_ (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/lib/promise.js:1379:14)
at TaskQueue.execute_ (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/lib/promise.js:2913:14)
at TaskQueue.executeNext_ (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/lib/promise.js:2896:21)
at /Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/lib/promise.js:2820:25
at /Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/lib/promise.js:639:7
From: Task: WebDriver.createSession()
at Function.createSession (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/lib/webdriver.js:329:24)
at Driver (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/selenium-webdriver/chrome.js:778:38)
at Direct.getNewDriver (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/built/driverProviders/direct.js:68:26)
at Runner.createBrowser (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/built/runner.js:198:43)
at /Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/built/runner.js:277:30
at _fulfilled (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/q/q.js:834:54)
at self.promiseDispatch.done (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/q/q.js:863:30)
at Promise.promise.promiseDispatch (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/q/q.js:796:13)
at /Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/q/q.js:556:49
at runSingle (/Users/gregorybuchanan/.nvm/versions/node/v4.2.6/lib/node_modules/protractor/node_modules/q/q.js:137:13)
[09:51:28] E/launcher - Process exited with error code 199

Nie mogę znaleźć żadnych odniesień do tego problemu ... Jakieś pomysły?

 • macOS Sierra
 • Chrome 54
 • Kątomierz 4.0.9
 • Selen 2.53.1
 • Węzeł 4.2.6

Mój plik conf.js:

exports.config = {
seleniumAddress: "http://localhost:4444/wd/hub",
framework: "jasmine2",
suites: {
views: "./*_view_spec.js",
forms: "./*_form_spec.js",
active: ["./registration_spec.js", "./onboarding_spec.js"],
all: "./*_spec.js",
current: "./registration_spec.js"
},
specs: ["./*_spec.js"],
jasmineNodeOpts: {
showColors: false
},
directConnect: true,
capabilities: {
chromeOptions: {
args: ["--no-sandbox", "--user-data-dir=ProtractorTestProfile","--prompt-for-external-extensions=false", "--load-extension=extension-debug/development/chrome"]
},
browserName: "chrome"
},
params: {
environment: {
api: "dev",
baseUrl: "http://webapp-dev.xxxxxxx.com/#/"
}
},
onPrepare: function() {
browser.driver.manage().window().setSize(1280, 1024);
var disableNgAnimate = function() {
angular.module("disableNgAnimate", []).run(["$animate", function($animate) {
$animate.enabled(false);
}]);
};

browser.addMockModule("disableNgAnimate", disableNgAnimate);

browser.getCapabilities().then(function(caps) {
browser.params.browser = caps.get("browserName");
});
}
};

Odpowiedzi:

7 dla odpowiedzi № 1

Miałem ten sam problem i okazało się, że problem dotyczył mojego /etc/hosts plik. miałem

#<ip-address>  <hostname.domain.org>  <hostname>
127.0.0.1    localhost.localdomain  hostname
::1       localhost.localdomain  hostname

kiedy to powinno być

#<ip-address>  <hostname.domain.org>  <hostname>
127.0.0.1    localhost.localdomain  localhost
::1       localhost.localdomain  localhost

więc serwer Selenium pomyślał, że łączyłeś się z nim ze zdalnego adresu lub czegoś i zablokowałeś połączenie.

Prawdopodobnie dlatego też nowa instalacja systemu MacOS naprawiła problem.

Mam nadzieję, że to pomoże komuś w przyszłości spojrzeć na to!


0 dla odpowiedzi nr 2

Jak zaktualizowałeś sterownik chrome? Używając:

webdriver-manager update --versions.chrome 2.24 ?

Miałem dokładnie ten sam problem i rozwiązałem go, pobierając wersję sterownika chrome http://chromedriver.storage.googleapis.com/index.html?path=2.24/ wyodrębnienie pliku do mojego folderu selenu (/ usr / local / lib / node_modules / webdriver-manager / selenium /) i usunięcie starego.

Uważam, że wystąpił błąd podczas aktualizowania sterownika chrome za pomocą wiersza poleceń, zobacz: https://github.com/angular/webdriver-manager/issues/102


0 dla odpowiedzi № 3

Nie mogłem tego rozgryźć i nie mogłem już dłużej spać. Kompletna / świeża instalacja macOS zrobiła lewę.


0 dla odpowiedzi nr 4

Miałem ten sam problem i zresetowałem hosty, a następnie wyczyściłem gniazdo przy użyciu

chrome://net-internals/#sockets

To by załatwiło sprawę.

Nie jest to problem związany z selenem lub webdriverem, a jedynie kwestia buforowania chrome / hosta.


0 dla odpowiedzi № 5

Przybyłem tutaj z tym samym problemem. Pewnego dnia przeprowadzałem testy, a potem włączyłem IDE, ponownie uruchomiłem testy i wyplułem ten błąd. Natknąłem się na rozwiązanie, gdy zabijałem procesy Chrome, ChromeDriver i Eclipse, kopiowałem wersję sterownika Chrome, którą losowo wybrałem z repozytorium, a potem ponownie je uruchomiłem i zaczęło działać z jakiegoś powodu. Niestety nie mam pojęcia o źródle tego problemu.


0 dla odpowiedzi № 6

Widzę ten sam problem na Chrome: Version 62.0.3202.75 (Official Build) (64-bit) i ChromeDriver Version: 2.32. Właśnie wykonałem te kroki i mogę pomyślnie przeprowadzić testy

Jeśli używasz browser.manage().window().maximize(); lub cokolwiek z browser.manage () w obiektach lub testach stron, spróbuj je usunąć i użyj funkcji chrome w pliku protractor.conf.js.

Oto przykład:

capabilities: {
browserName: "chrome",
chromeOptions: {
// binary: "PATH/To/your/binary",
args: [
"--disable-infobars", "--disable-gpu", "--start-maximized", "--disable-extensions"
],
prefs: {
// disable chrome"s annoying password manager
"profile.password_manager_enabled": false,
"credentials_enable_service": false,
"password_manager_enabled": false
}
}
}