/ / Jak korzystać z biblioteki asercji Jest bez używania biegacza Test Jest? - node.js, jestjs

Jak korzystać z biblioteki asercji Jest bez używania biegacza Test Jest? - node.js, jestjs

Żart tworzy to globalne wywołanie expect. Jak mogę tego użyć bez używając swojego biegacza testowego? tj. co mam importować / wymagać?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Moduł jest po prostu wywoływany expect

na przykład

import expect from "expect"

expect(1 + 1).toBe(2)

Możesz to zobaczyć w Jest lerna repo i indywidualny pakiet na npm