/ / Jaki jest najszybszy sposób sprawdzenia, czy plik się zmienił? - node.js

Jaki jest najszybszy sposób sprawdzenia, czy plik się zmienił? - node.js

Node.js ma metodę fs.watch (), który służy do oglądania zmian w plikach. Ale api jest niestabilny. Korzystając z innych metod fs, które są stabilne, jaki jest najszybszy sposób sprawdzenia, czy plik się zmienił?

EDYCJA: Nie chcę używać zewnętrznych modułów.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Czy sprawdziłeś:

fs.stat(path, [callback])

Dokumentacja podaje datę ostatniej modyfikacji: http://nodejs.org/docs/v0.4.12/api/fs.html#fs.stat

ala:

if (curr.mtime - prev.mtime) {
// file has been changed
}

edytuj: pozostawiając tutaj na wypadek, gdyby inni chcieli użyć otoki. Spójrz, wydaje się, że to coś, co może być przydatne: jest to opakowanie dla fs.watch / fs.watchFile https://github.com/paulmillr/chokidar