/ / NodeJS wyświetla wyniki wkładki mongoDB - node.js, mongodb, view

NodeJS wyświetla wyniki wkładki mongoDB - node.js, mongodb, view

Próbuję nauczyć nodeJS w połączeniu zmongoDB. Korzystam z frameworku expressJS do rutowania.Po utworzeniu połączenia z lokalną bazą danych i wstawienie niektórych wierszy za pomocą następującego kodu.

var MongoClient = require("mongodb").MongoClient,
url = "mongodb://localhost:27017/sssdb";

MongoClient.connect(url, function (err, db) {
if (err) {
console.log("Unable to connect. Error:", err);
} else {
console.log("Connected to:", url);

var defaultRows = [{"naam":"Test user 1"}, {"naam":"Test user 2"}];
insertRows(db, "clients", defaultRows, function(defaultResults) {
console.log(defaultResults);

// Close after insert
db.close();
});
}
});


function insertRows(db, collectionName, data,cb) {
var collection = db.collection(collectionName);
collection.insert(data, function(err, res) {
if (err) {
console.log(err);
} else {
console.log("Inserted into " + collectionName);
cb(res);
}
});
}

W moim terminalu jestem uruchomiony node app.js i w innym oknie mongod powłoka w tej samej mapie systemowej. Wszystko wygląda dobrze i moje logi terminala:

Connected to: mongodb://localhost:27017/sssdb
Inserted into clients
{ result: { ok: 1, n: 2 },
ops:
[ { naam: "Test user 1", _id: 565570547d27dc440284602d },
{ naam: "Test user 2", _id: 565570547d27dc440284602e } ],
insertedCount: 2,
insertedIds: [ 565570547d27dc440284602d, 565570547d27dc440284602e ] }

Może źle zrozumiem dokumentację mongoDB,ale chciałbym zobaczyć wyniki powyższej wstawki w widoku tabeli lub coś takiego (jak phpMyAdmin for mySQL). Czy coś jest możliwe dla mongoDB? Nie mogłem nic na ten temat znaleźć.

Zastanawiam się również, czy wkładka działa przy każdym otwarciu aplikacji i nawiązaniu połączenia z mongoDB ?!

Dzięki :)

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

MongoDB nie ma pojęcia "tabela", zamiast tego przechowuje obiekty w formacie nazywanym BSON (to jest JSON) i nie można łatwo przedstawić obiektu w tabeli.

MongoDB Admin UI

Jeśli chcesz coś takiego jak phpmyadmin dla MongoDB, możesz go użyć

mongo-express

jeśli chcesz pełną listę, możesz rzucić okiem

MongoDB Admin UIs