/ / Jak mogę przekonwertować całkowitą RGB na odpowiednią krotkę RGB (R, G, B)? - cel-c, c

Jak mogę przekonwertować całkowitą RGB na odpowiednią krotkę RGB (R, G, B)? - cel-c, c

Jak mogę przekonwertować całkowitą ARGB na odpowiadającą jej krotkę ARGB (A, R, G, B)?

Otrzymuję kod XML, w którym podana jest etykieta kolorówz pewną liczbą całkowitą (np. -16777216). Muszę narysować prostokąt wypełniony tym kolorem. Ale nie jestem w stanie pobrać wartości składników A, R, G, B z wartości całkowitej.

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Jeśli liczbą całkowitą jest ARGB, myślę, że powinno to być:

unsigned char b = color & 0x000000FF;
unsigned char g = (color>> 8) & 0x000000FF;
unsigned char r = (color>>16) & 0x000000FF;
unsigned char a = (color>>24) & 0x000000FF;

2 dla odpowiedzi nr 2

Użyj bitowego AND i przesuń w prawo, aby wybrać pojedyncze bajty z 32-bitowej liczby całkowitej.

uint32_t color = -16777216;

uint8_t b = (color & 0x000000ff);
uint8_t g = (color & 0x0000ff00) >> 8;
uint8_t r = (color & 0x00ff0000) >> 16;
uint8_t a = (color & 0xff000000) >> 24;

1 dla odpowiedzi nr 3

Możesz spróbować użyć związków. Coś takiego

struct color
{
unsigned char alpha:8;
unsigned char r:8;
unsigned char g:8;
unsigned char b:8;
};

union
{
struct color selector;
unsigned int base:32;
};

0 dla odpowiedzi nr 4

Spróbuj następującego kodu:

unsigned a = (color >> 24) & 0x000000FF;
unsigned b = (color >> 16) & 0x000000FF;
unsigned g = (color >> 8) & 0x000000FF;
unsigned r = color & 0x000000FF;

CGFloat rf = (CGFloat)r / 255.f;
CGFloat gf = (CGFloat)g / 255.f;
CGFloat bf = (CGFloat)b / 255.f;
CGFloat af = (CGFloat)a / 255.f;