/ / Czy konieczne jest, lub nawet dobra praktyka, tworzenie właściwości dla wszystkich iVars? [duplicate] - target-c, ios, properties, ivar

Czy jest to konieczne, czy nawet dobre praktyki, aby tworzyć właściwości dla wszystkich iVars? [duplicate] - target-c, ios, properties, ivar

Jeśli ivar ma być używany globalnie w klasie, ale nigdy nie będzie dostępny dla innych klas, czy nadal powinniśmy używać właściwości?

Odpowiedzi:

3 dla odpowiedzi № 1

Zasadniczo jest to dobry pomysł, ponieważ wygenerowani użytkownicy będą dbać o zarządzanie pamięcią i KVO dla Ciebie. Możesz umieścić właściwość w rozszerzeniu klasy, aby inne klasy jej nie używały.


1 dla odpowiedzi nr 2

Dla mnie to zależy od tego, do czego zostanie użyta zmienna instancji.

Jeśli jest to obiekt reprezentujący niektóre dane, to zawsze będę korzystać z właściwości.

Jeśli to po prostu proste BOOL dla niektórych wewnętrznych księgowości przez kilka metod w klasie, a następnie nie mogę utworzyć dla niego właściwości.