/ / dotknął Obraz i odzyskał współrzędne punktu dotkniętego - cel-c, ios, cocoa-touch, ipad, xcode4

dotknął Obraz i odzyskał współrzędne punktu dotkniętego - cel-c, ios, kakao-touch, ipad, xcode4

Pracuję nad aplikacją na iPada i to jest mojaproblem: Opracowałem algorytm, aby wiedzieć, czy punkt znajduje się wewnątrz wielokąta w obrazie. Tak więc potrzebuję dotknięcia obrazu, aby poznać współrzędne dotkniętego punktu, a następnie wykonać czynność używając tych współrzędnych (NSLog, aby uczynić przykład łatwym), problemem jest to, że nie mogę użyć IBAction na UIImageView i więc nie można odzyskać współrzędnych punktu. Dzięki za pomoc

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Myślę, że najpierw musisz zrobić wielokąt, który pasuje do twojego wizerunku. A potem możesz użyć touchesBegan:withEvent: aby uzyskać współrzędne punktu kontaktu i ocenić, czy punkt znajduje się wewnątrz wielokąta, czy nie.

Tutaj jest podobne pytanie jak twoje.

Jak uzyskać konkretny obszar dotyku?

Myślę, że jest to trochę trudna praca, więc może lepiej skorzystaj z biblioteki cocos2d, która ma funkcję oceny kolizji.

obraz

http://box2d.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=7487

Ale myślę, że iOS jest dobrze skonstruowany do obsługi dotyku, więc jest to dla ciebie korzystny wysiłek.