/ / Jak zainicjować NSArray z obiektami przekazanymi przez metodę ze zmienną listą argumentów - target-c

Jak zainicjować NSArray przy pomocy obiektów przekazywanych metodą ze zmienną listą argumentów - target-c

Czy można to zrobić w ten sposób:

- (void) setList:(id) firstObj,...
{
va_list args;
va_start(args,firstObj);
list = [[NSArray alloc] initWithObjects:args]; // Compile error
va_end(args);
}

Odpowiedzi:

7 dla odpowiedzi № 1

Spróbuj tego:

- (void) setList:(id)firstObj, ... NS_REQUIRES_NIL_TERMINATION
{
va_list args;
va_start(args, firstObj);
list = [[NSMutableArray alloc] initWithObjects:firstObj, nil];
id obj;
while ((obj = va_arg(args, id)) != nil) {
[list addObject:obj];
}
va_end(args);
}

5 dla odpowiedzi nr 2

NSArray nie ma konstruktora, który pobiera va_list więc będziesz musiał przechodzić przez same argumenty i dodawać je do tablicy zmiennych. Powinieneś także dodać ograniczenie dla argumentów nil zakończony.

- (void) setList:(id) firstObj,... __attribute__((sentinel)) //make sure it is nil terminated
{
//You have to add the first object yourself
NSMutableArray *tmplist = [NSMutableArray arrayWithObject:firstObj];
va_list args;
va_start(args,firstObj);

id arg;
while((arg = va_arg(args, id)) != nil)
[tmplist addObject:arg];

va_end(args);

list = [tmplist copy];
}

2 dla odpowiedzi nr 3

Dość blisko, coś takiego powinno zadziałać. Problem polega na tym, że nie ma w tym funkcji API, więc musisz usunąć obiekty z listy i dodać je do tablicy swojego instancji.

-(void *)setList:(id)firstObj, ... {
//The array you"re holding everything in
arr = [NSMutableArray array];
[arr addObject:firstObject];

//Get the variable list
va_list args;
va_start(args, action1);

//Create the object
id object = va_arg(args, id);

//Keep adding objects until you run out
while(object) {
[arr addObject:object];
object = va_arg(args, id);
}

va_end(args);
}