/ / how to solve? Oczekiwana lista-kwalifikatora przed "NSProgressIndicator" - cel-c, kakao, xcode, nsprogressindicator

jak rozwiązać? Oczekiwana lista-kwalifikatora przed "NSProgressIndicator" - cel-c, kakao, xcode, nsprogressindicator

Cześć, jak mogę to rozwiązać, to mój plik * .h: czy mogę dołączyć coś innego? Znalazłem, że muszę #import <AppKit/AppKit.h> ale nie znalazłem nawet struktury AppKit

#import <UIKit/UIKit.h>
#import <CoreData/CoreData.h>
#import <Foundation/Foundation.h>
#import "RootViewController.h"
#import "CrossViewController.h"
#import "NavTestAppDelegate.h"
#import "Obrat1.h"
#import "Event.h"
#import "StvrtyViewController.h"
#import "MBProgressHUD.h"


@interface TretiViewController : UIViewController <NSFetchedResultsControllerDelegate> {
UILabel *testLabel;
UILabel *acBallanceLable;
UILabel *acNumberLable;
UILabel *accCurrencyLabel;
NSString *ibaTestFix;
UITableView *tView;
NSMutableArray *other;
NSFetchedResultsController *fetchedResultsController_;
NSManagedObjectContext *managedObjectContext_;
MBProgressHUD *HUD;
NSProgressIndicator *progressIndicator;  //here it falls

Podziękować

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

iPhone / UIKit nie oferuje klasy NSProgressIndicator. To jest do programowania w systemie Mac OS X.

Chcesz UIProgressIndicator, IIRC.