/ / Kryteria projektowania wykresów w czasie rzeczywistym Core Plot Gallery - cel-c, makra, wykresy rdzenia, wykres punktowy

Kryteria projektowania wykresów w czasie rzeczywistym Core Plot Gallery - cel-c, makra, wykresy rdzenia, wykres punktowy

Kilka ciekawostek z RealTimePlot.m z przykładowej konfiguracji wykresu w czasie rzeczywistym CorePlotGallery:

// Plot space
CPTXYPlotSpace * plotSpace = (CPTXYPlotSpace *)graph.defaultPlotSpace;
plotSpace.xRange = [CPTPlotRange plotRangeWithLocation:@0.0 length:@(kMaxDataPoints - 2)];
plotSpace.yRange = [CPTPlotRange plotRangeWithLocation:@0.0 length:@1.0];
plotSpace.allowsUserInteraction = YES;

Zauważa on szereg punktów - kMaxDataPoints, początkowo 52, które wydają się być widocznym zakresem punktów wykresu od początkowego rozmiaru okna / widoku.

Metoda delegata newData służy do wyznaczenia najwcześniejszego punktu do dodania, aby utrzymać tę kolejkę, ale moje pytanie brzmi: w jaki sposób uzyskano tę wartość (52)?

Czy możliwe jest obliczenie w czasie rzeczywistym tego widocznego zakresu, nawet gdy użytkownik uszczypnie / powiększy?

Czy nie byłoby lepiej przyciąć punktu (ów) po - po dodaniu, kiedy znana jest ilość punktów, od początku zakresu?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

To "magiczna liczba" wyprowadzona przez powiedzenie "to"wygląda dobrze "zamiast jakiejkolwiek metody empirycznej, oczywiście można ją obliczyć w oparciu o rozmiar obszaru wykresu, przy użyciu stałej jest tylko skrótem, ponieważ ze względu na wygląd aplikacji wiemy, że wykres nie został zmieniony na iOS, więc jest to rozsądny skrót.

Nie rozumiem ostatniej części pytania.