/ / Kompilowanie perla na windows - perl, kompilacja

Kompilowanie perla w oknach - perl, kompilacja

Próbuję skompilować perla (5.12.3) ze źródła na Windows (64-bitowy Windows 2008 R2) przy użyciu kompilatora 64-bitowego Visual Studio 10.

Wykonano następujące konfiguracje:

Skonfiguruj wizualnie, aby skompilować 64-bitowy perl: vcvarsall.bat x64 Zmiany w makefile: nie skomentował: CCTYPE = MSVC90 Ustaw wartość dla MSVCDIR
Robiąc make otrzymuję następujący komunikat o błędzie:

..miniperl.exe -I..lib binexetype.pl ..wperl.exe WINDOWS
"x" outside of string in unpack at binexetype.pl line 39.
NMAKE : fatal error U1077: "..miniperl.exe" : return code "0xff"
Stop.

Pomóż mi zrozumieć, czego brakuje.

Próbowałem z wizualnym studium 13, ale dostałem ten sam błąd.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Możesz wypróbować kilka poprawek:

  1. Ustaw CCTYPE = MSVC60
  2. Cytuj „$ offset” w linii 37.

Jest to znany błąd, który może zostać naprawiony w nowszych wersjach.