/ / Bitowy łańcuch XOR uudecode w Perlu - perl, kodowanie, xor, uuencode

Bitowy łańcuch XOR uudecode w Perlu - perl, kodowanie, xor, uuencode

Mam po lewej następujące ciągi z zakodowanymi wartościami po prawej:

123456789012        ,#8%-SM+"Q$[2C4?_n
1234567890123        -#8%-SM+"Q$[2C4?_SP n
12345678901234       .#8%-SM+"Q$[2C4?_S], n
123456789012345       /#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,n
1234567890123456      0#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,*  n
12345678901234567      1#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,**D n
123456789012345678     2#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,**GAn
1234567890123456789     3#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,**GA]P n
12345678901234567890    4#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,**GA]]0 n
123456789012345678901    5#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,**GA]]3^n
1234567890123456789012   6#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,**GA]]3^_  n
12345678901234567890123   7#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,**GA]]3^_(< n
123456789012345678901234  8#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,**GA]]3^_(>"n

Próbowałem replikować procedurę dekodowania (uudecode -> XOR z kluczem) w następujący sposób:

#!/usr/bin/perl

$key = pack("H*","3cb37efae7f4f376ebbd76cdfc");

print "Enter string to decode: ";
$str=<STDIN>;chomp $str; $str =~s/\(.)/$1/g;
$dec = decode($str);
print "Decoded string value: $decn";

sub decode{ #Sub to decode
my ($sqlstr) = @_;
$cipher = unpack("u", $sqlstr);
$plain = $cipher^$key;
return substr($plain, 0, length($cipher));
}

Wszystko działa dobrze, aż dojdę do napisu złożonego z 13 znaków:

# perl d.pl
Enter string to decode: -#8%-SM+"Q$[2C4?_SP n
Decoded string value: 1234567890123

# perl d.pl
Enter string to decode: .#8%-SM+"Q$[2C4?_S], n
Decoded string value: 1234567890123Ó

Masz pomysł, jak odkodować wszystkie zakodowane dane? Dzięki!

Ok, wymyśliłem to sam, brutalnie wzmacniając klucz w HEX. Ten klucz 3cb37efae7f4f376ebbd76cdfce7391e9ed9cee4cfceb4b3 dekoduje wszystkie moje zaszyfrowane dane.

ROZWIĄZANIE, czystszy kod dzięki ikegami:

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

sub deliteral {
my ($s) = @_;
$s =~ s/\n/n/g;
die "Unrecognised escape \$1n"
if $s =~ /(?<!\)(?:\{2})*\([a-zA-Z0-9])/;
$s =~ s/\(.)/$1/sg;
return $s;
}

sub uudecode {
return unpack "u", $_[0];
}

sub decode {
my ($key, $cipher) = @_;
return substr($cipher^$key, 0, length($cipher));
}

my $key = pack("H*", "3cb37efae7f4f376ebbd76cdfce7391e9ed9cee4cfceb4b3");

print "Enter string to decode: ";
chomp( my $coded = <STDIN> );

my $cipher = uudecode(deliteral($coded));
my $plain = decode($key, $cipher);
print("Plain text: $plainn");

Wydajność:

$ perl deXOR.pl
Enter string to decode: ,#8%-SM+"Q$[2C4?_n
Plain text: 123456789012
$ perl deXOR.pl
Enter string to decode: 8#8%-SM+"Q$[2C4?_S],,**GA]]3^_(>"n
Plain text: 123456789012345678901234

Odpowiedzi:

-1 dla odpowiedzi nr 1

Oto rozwiązanie mojego pytania. Brutałem klucz bajtu HEX przez bajt.

#!/usr/bin/perl
use strict;
use warnings;

sub deliteral {
my ($s) = @_;
$s =~ s/\n/n/g;
die "Unrecognised escape \$1n"
if $s =~ /(?<!\)(?:\{2})*\([a-zA-Z0-9])/;
$s =~ s/\(.)/$1/sg;
return $s;
}

sub uudecode {
return unpack "u", $_[0];
}

sub decode {
my ($key, $cipher) = @_;
return substr($cipher^$key, 0, length($cipher));
}

my $key = pack("H*", "3cb37efae7f4f376ebbd76cdfce7391e9ed9cee4cfceb4b3");

print "Enter string to decode: ";
chomp( my $coded = <STDIN> );

my $cipher = uudecode(deliteral($coded));
my $plain = decode($key, $cipher);
print("Plain text: $plainn");