/ / Dekodowanie danych JSON - perl, json

Dekodowanie danych JSON - perl, json

To jest mój program Perla

package ABCD;
use base qw/JSON::XS/;

my $json = "{"alphabet" : ["a:1", "b:2", "c:3", "d:4"],"number" : ["1:a","2:b"]}";
my $decoded = decode_json($json);

Kiedy wykonuję to, otrzymuję błąd podobny

Niezdefiniowany podprogram &test::decode_json wywołany w linii test.pm 4, <STDIN> linia 1.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz spróbować uruchomić:

use JSON::XS;
use Data::Dumper;

my $json = "{"alphabet" : ["a:1", "b:2", "c:3", "d:4"],"number" : ["1:a","2:b"]}";
my $decoded = decode_json($json);
print Dumper($json,$decoded);