/ / Perl Net :: LDAP: Uwierzytelniaj z bieżącym loginem - perl, uwierzytelnianie, login, ldap, netldap

Perl Net :: LDAP: Uwierzytelniaj z bieżącym loginem - perl, uwierzytelnianie, login, ldap, netldap

Chcę powiązać połączenie LDAP bez podawania skryptu nazwy użytkownika i hasła. W tej chwili proszę użytkownika o takie hasło i powiązać połączenie:

chomp($password = <STDIN>);
$server = "NAME_OF_MY_DC_SERVER";
$ldap = Net::LDAP->new($server);
$ldap or die "$@n";
$ldap->bind("USERNAME", password => $password);

Ale tego nie chcę. Chcę, aby skrypt automatycznie wiązał połączenie LDAP z poświadczeniami użytkownika uruchamiającego skrypt. Czy istnieje możliwość uzyskania informacji logowania bieżącego użytkownika, aby przekazać go do operatora wiążącego?

Pracuję w środowisku Windows z ActiveDirectory.

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie, niestety nie.

W systemie Windows nie można wyodrębnić bieżącego logowaniaze względów bezpieczeństwa. Najlepiej byłoby użyć platformy .NET z C # i połączyć się bezpośrednio za pomocą AD API. Windows powinien wtedy automatycznie obsługiwać uwierzytelnianie. Nie wykorzystasz Perla do tego.