/ / Zapisywanie pliku CSV w perlu - perl, csv

Zapisywanie pliku CSV w perlu - perl, csv

Parsuję plik html i zapisuję kody źródłowe w osobnych komórkach przy użyciu kodu:

open(MYFILE ,">>Test.csv");
print MYFILE qq|"$name","$table","$picture"n|;
close MYFILE;

gdzie tabela $ $ zawiera treść poniżej:

<table cellspacing=0" cellpadding="0" style="text-align: center;">
<tbody>
<tr>
<td valign="middle" class="td1">
<p class="p1"><span class="s1"><b><i><u><font size="5">Brand New in Package 64 GB Black/Silver USB 2.0 Flash Drive</font></u></i></b></span></p>
<ul class="ul1">
<li class="li2">Do not be fooled by the low price! The flash drives are EXCELLENT quality and I can assure you that you will be more than pleased</li><li class="li2">True Capacity</li>
<li class="li2">&nbsp;I am the fastest seller you will find and having your item shipped to you as fast as possible is my first priority</li>
<li class="li2">Most purchases will be shipped within 24 hours if ordered Monday - Friday</li>
<li class="li2">If you have any questions please feel free to ask!</li></ul></td></tr></tbody></table><center><br></center><center><br></center><center><font size="7" color="#00429a">Need more space? Check out my 128 GB Listings for as low as </font><font size="7" color="#ad001f"><b><u>$33.99</u></b></font><font size="7" color="#00429a">!!</font></center><p></p>"

co powoduje, że CSV zajmuje i zachodzi na następne komórki. Jak mogę je wydrukować tylko w jednej komórce?

Aktualizacja

@TLP Dzięki, ale jeśli użyję tego kodu

my $csv = Text::CSV->new ( { binary => 1 } )  # should set binary attribute.
or die "Cannot use CSV: ".Text::CSV->error_diag ();
open my $fh, ">:encoding(utf8)", "Test.csv" or die "Test.csv: $!";
$csv->print ($name,$table);
close $fh;

nadal wyświetla błąd jako "Oczekiwane pola jako odwołanie do tablicy"

Aktualizacja

Dzięki SzG, mam kolejną wątpliwość, w jaki sposób mogę dodać znak nowej linii, chcę go wydrukować wiersz po wierszu, jeśli używam

$csv->print($fh,["n"]);

nadal nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Myślę, że w niektórych jestem w błędzie

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Było podejrzane, że nigdy nie użyłeś otwartego uchwytu pliku $ fh. I tak, csv_print potrzebuje uchwytu pliku i odwołania do tablicy.

W twoim oryginalnym kodzie wydawało się, że chcesz dodać do istniejącego pliku CSV open(MYFILE ,">>Test.csv"). Więc zmieniłem również ten nowy kod.

$csv = Text::CSV->new ( { binary => 1 } )  # should set binary attribute.
or die "Cannot use CSV: ".Text::CSV->error_diag ();
open $fh, ">>:encoding(utf8)", "Test.csv" or die "Test.csv: $!";
$csv->print($fh, [$name, $table]);
close $fh;