/ / 454 Błąd: uwierzytelnianie nie powiodło się podczas używania Net :: SMTP :: SSL do wysyłania wiadomości e-mail - perl, email, ssl

454 Błąd: uwierzytelnianie nie powiodło się podczas korzystania z Net :: SMTP :: SSL do wysyłania wiadomości e-mail - perl, email, ssl

używam Net::SMTP::SSL na wysłanie wiadomości e-mail w Perlu, a otrzymałem komunikat "454 Błąd: uwierzytelnianie nie powiodło się"

Oto mój kod:

use Net::SMTP::SSL;
$smtp = Net::SMTP::SSL->new($smtp2, Port => $smtp_port2, Timeout => 10, Debug => 1);
$smtp->auth($login2, $password2);
$smtp->mail($login2);
$smtp->to($to);
$smtp->data();
$smtp->datasend("To: $ton");
$smtp->datasend("From: Aspiring error email n");
$smtp->datasend("Date: $todayn");
$smtp->datasend("Subject: $subjectn");

$smtp->datasend("n");
$smtp->datasend($message);
$smtp->dataend();
$smtp->quit;

I mam tę wiadomość:

Net::SMTP::SSL=GLOB(0xf9ab80)<<< 454 Error: authentication failed, system busy

Wygląda na to, że nie udało mi się autoryzować i jestem pewien, że nazwa użytkownika i pw są poprawne. Dzięki wielkie!!!

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

454 Błąd: uwierzytelnianie nie powiodło się, system zajęty

To są tymczasowe problemy. Serwer pocztowy prawdopodobnie nie wykonuje lokalnej weryfikacji hasła, ale korzysta z zewnętrznego systemu, takiego jak serwer Radius lub LDAP, a połączenie z tym systemem uwierzytelniania nie powiodło się. Spróbuj ponownie później i miej nadzieję, że problem został rozwiązany.

Jeśli poświadczenia były błędne, serwer wysłałby kod statusu 535. Zobacz także kody stanu w RFC4954.