/ / jak mogę wybrać konkretny proces do uruchomienia w perl - perl, programowanie sieciowe

jak mogę wybrać konkretny proces do uruchomienia w perl - perl, programowanie sieciowe

Czy istnieje polecenie lub funkcja, którą mogę utworzyć, aby uruchomić każdy z tych skanów nmap, których pragnę zamiast tego, jak działa teraz mój kod, który jest pierwszym skanowaniem adresu IP, a reszta następuje?

Oto mój kod:

(`nmap -v -r 99.xxx.xxx -p 1-200`);
(`nmap -v -r 98.xxx.xxx -p 1-200`);
(`nmap -v -r 96.xxx.xxx -p 1-200`);

Odpowiedzi:

4 dla odpowiedzi № 1

Musisz użyć @ARGV:

system("nmap -v -r $ARGV[0] -p 1-200");

I wywołaj swój skrypt z adresem w argumencie CLI, na przykład perl foo.pl 99.1.1.1