/ / Używanie Perla do zmiany strony domowej adresu URL przeglądarki Internet Explorer - perl, internet explorer, url

Korzystanie z Perla w celu zmiany strony domowej adresu URL przeglądarki Internet Explorer - perl, Internet Explorer, url

Korzystam tylko z Perla i próbuję kodować w liniach, które zmieniłyby adres URL homepage dla Internet Explorera po uruchomieniu tego programu Perla.

* Używam nagłówka "use Win32 :: OLE", który wywołuje plik systemowy.

* Ten kod jest wolny od błędów.

#!/usr/bin/perl
use Win32::OLE;

print "What url would you like to make as Internet Explorer"s home page?n";
print "(no spaces, the url as you normally see it on the address bar)n";
chomp($url=<STDIN>);

while (!$url)
{
print "You did not make and entry! Please enter a url.n";
chomp($url=<STDIN>);
}

while ($url)
{
if ($url =~ /s/)
{
print "That"s not a url! You entered a space somewhere. Re-enter:n";
chomp($url=<STDIN>);
}


*CODE FOR SETTING HOMEPAGE IN INTERNET EXPLORER HERE*


print "nYour home page in IE has been changed! Re-open IE and see!";
exit;
}

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Możesz użyć Win32 :: TieRegistry (https://metacpan.org/module/ADAMK/Win32-TieRegistry-0.26/lib/Win32/TieRegistry.pm), aby edytować rejestr w celu ustawienia:

[HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain]
"Start Page"="http://www.example.com/"