/ / Perl Net :: SFTP :: Uwierzytelnianie hasłem obcym. Nie można dokonać konfiguracji wymiany klucza - perl, ssh, sftp

Perl Net :: SFTP :: Uwierzytelnianie hasłem obcym. Nie można dokonać konfiguracji wymiany klucza - perl, ssh, sftp

Mam Net :: SFTP ::Zainstalowany moduł zagraniczny i jest w porządku dla konfiguracji sftp wymiany kluczy. Ale muszę ustawić go na uwierzytelnianie oparte na haśle, w którym należy podać hasło, które przekazałem, aby się zalogować.

Przeszedłem wiele wątków na ten temat i odkryłem, że jest to w jakiś sposób możliwe przy użyciu modułu IO: Pty w Perlu. Poniżej znajduje się polecenie, którego użyłem.

my $sftp = Net::SFTP::Foreign->new(
$host,
user => $user,
password => $password,
more => [
-o => "PreferredAuthentications=password,keyboard-interactive,***publickey***"
],
);

Ale tutaj, w preferowanych uwierzytelnieniach, klucz publiczny również jest przekazywany.

Czy ktoś może mi w tym pomóc? Co to jest klucz publiczny, o którym tu mowa?

Również instalacja IO :: Pty wraz z Net :: SFTP :: Foreign modules może obsłużyć moje wymagania?

Proszę pomóż.

Dziękuję i pozdrawiam,
Edu

Odpowiedzi:

-1 dla odpowiedzi nr 1

Nie widzę sensu używania Net :: SFTP :: Foreign, używam natywnego Net :: SFTP.


W każdym razie PreferredAuthentications po prostu wyświetla kolejność preferencji mechanizmów uwierzytelniania. The publickey nie odnosi się do żadnego konkretnego klucza. Po prostu mówi, że Net :: SFTP :: Foreign powinien wypróbować pierwsze uwierzytelnianie hasłem, jeśli to się nie powiedzie, spróbuj uwierzytelniać za pomocą klawiatury interaktywnej i tylko, jeśli nawet to się nie powiedzie, spróbuj uwierzytelnić klucz publiczny. Oczywiście, jeśli nie określisz żadnej pary kluczy, nie zostanie wykonane uwierzytelnienie klucza publicznego, nawet jeśli jest wymienione.

Zobacz także PreferredAuthentications wpis w ssh_config strona man.

Jeśli chcesz używać uwierzytelniania hasłem bez względu na to, nie ma punktu wymieniającego inne metody, podaj tylko hasło:

-o => "PreferredAuthentications=password"

IO: Pty jest potrzebny do zaimplementowania uwierzytelniania hasłem za pomocą Net :: SFTP :: Foreign, ale nie przy korzystaniu z Net :: SFTP (choć mają też inne zależności).