/ / jak zainstalować Zend Framework 2 na moim wspólnym serwerze hostingowym - php, .htaccess, zend-framework, zend-framework2, shared-hosting

jak zainstalować Zend Framework 2 na moim wspólnym serwerze hostingowym - php, .htaccess, zend-framework, zend-framework2, shared-hosting

Instaluję Zend Framework 2 na moim wspólnym serwerze hostingowym. Do tej pory zrobiłem poniższe kroki.

 1. pobrał aplikację szkieletową ZF2 i przesłał do mojego public_html. Mam config, dane, moduł, public, vendor i init_autoloader.php w folderze "public_html" na moim serwerze w tym momencie.

 2. pobrał pełny pakiet (ZendFramework-1.12.9) i skopiował folder "library" i umieścił go pod public_html / vender / ZF2 / aby działał w init_autoloader.php

 3. utworzony .htaccess, w którym wprowadziłem poniżej:

  RewriteEngine na
  RewriteBase /
  RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}! -F
  RewriteCond% {REQUEST_FILENAME}! -D
  RewriteRule!. (Js | ico | txt | gif | jpg | png | css) $ index.php

 4. utworzyłem index.php i umieściłem go w public_html /. Treść znajduje się poniżej:

  <?php
  define("RUNNING_FROM_ROOT", true);
  include "public/index.php";
  ?>
  
 5. Otworzyłem przeglądarkę i uruchomiłem adres URL (pbm.pbmarketing.ca).

Poniżej wyświetlany jest krytyczny komunikat o błędzie:

Błąd krytyczny: klasa "ZendLoaderAutoloaderFactory" nie została znaleziona w /home/pbmarket/public_html/pbm/init_autoloader.php na linii 44

Jaki krok zrobiłem źle? Czy możesz mi pomóc w rozwiązaniu tego problemu?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Gdy już masz aplikację szkieletową, użyj Kompozytora do zainstalowania ZF2 (zobacz instrukcje tutaj: http://framework.zend.com/manual/2.3/en/ref/installation.html). Ponieważ jesteś na współdzielonym hostingu, możesz to zrobić przed przesłaniem plików. Nie musisz pobierać samego ZF (a nie ZF1!)

Nie korzystałem z ZF2 na współdzielonym hostingu, więc nie mogę ci pomóc z tą stroną, ale błąd, który obecnie otrzymujesz, polega na tym, że nie masz żadnego z plików ZF2.