/ / Wiele wiadomości e-mail w formularzu oceny Foundation 5 - php, formularz kontaktowy, zurb-foundation-5

Wiele wiadomości e-mail w formularzu oceny Foundation 5 - php, formularz kontaktowy, zurb-foundation-5

Jestem bardzo początkującym, ale udało mi się to zrobićrazem formularz opinii na mojej stronie internetowej. Problemem, który mam, jest to, że formularz wysyła 2 e-maile zamiast 1. Jakieś myśli o tym, co to powoduje?

$("#myForm")
.on("valid.fndtn.abide", function () {
var name = $("input#name").val();
var email = $("input#email").val();
var message = $("textarea#message").val();

var dataString = "name=" + name +
"&email=" + email +
"&message=" + message;

$.ajax({
type: "POST",
url: "/contact/mail.php",
data: dataString,
success: function() {
$(".contactform").html("<div id="thanks"></div>");
$("#thanks").html("<h2>Thanks!</h2>")
.append("<p>Dear "+ name +"!, We will get back to you as soon as we can.</p>")
.hide()
.fadeIn(1500);
},
});  //ajax call
return false;
});

PHP:

<?php

$name = $_POST["name"];
$email = $_POST["email"];
$message = $_POST["message"];

$msg = "

Name: $name
Email: $email
Comments:
$message
";

$to = "email@example.com";
$subject = "Website";
$message = $msg;
$headers = "Website";
mail($to,$subject,$message,$headers);

?>

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Podobno Fundacja 5 nadal zawiera staryfunkcja wywołania z poprzedniej wersji "valid" vs "valid.fndtn.abide", która powoduje, że jest wywoływana dwa razy. Udało mi się uniknąć podwójnych wiadomości e-mail, wprowadzając następujące zmiany:

$("#myForm")
.on("valid.fndtn.abide", function (e) {
if(e.namespace != "abide.fndtn") {
return;
}
var name = $("input#name").val();
var email = $("input#email").val();
var message = $("textarea#message").val();