/ / woocommerce checkout. tworzenie kont - php, wordpress, woocommerce, checkout

Kasa woocommerce. tworzenie kont - php, wordpress, woocommerce, checkout

Jak wyłączyć tworzenie kont w kasie woocommerce? Po wysłaniu żądania tworzone jest nowe konto. Jak to wyłączyć i mieć dostęp do nieautoryzowanych użytkowników?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Możesz usunąć to z woocommerce >> ustawienia >> kasy.

Włącz „Włącz kasowanie gości”

Zobacz załączony zrzut ekranu. wprowadź opis obrazu tutaj