/ / Jak dodać "Dodaj do koszyka" w module niestandardowym - php, magento, moduł, personalizacja, modyfikacja-formularz

Jak dodać "Dodaj do koszyka" w module niestandardowym - php, magento, moduł, personalizacja, modyfikacja-formularz

Utworzono prosty moduł, aby wyświetlić menu Promowane produkty w menu rozwijanym. Teraz chciałbym mieć przycisk "Dodaj do koszyka / koszyka", aby natychmiast dodać ten produkt. Gdzie jest ta metoda lub jak to zrobić?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Metoda 1:

Jeśli jesteś w bloku, który rozszerza Mage_Catalog_Block_Product_Abstract, możesz użyć tego wiersza kodu w samej klasie bloku lub w pliku szablonu phtml tego bloku, aby uzyskać adres URL dodania do koszyka.

<button type="button" title="<?php echo Mage::helper("core")->quoteEscape($this->__("Add to Cart")) ?>" class="button btn-cart" onclick="setLocation("<?php echo $this->getAddToCartUrl($_item) ?>")"><span><span><?php echo $this->__("Add to Cart") ?></span></span></button>

Metoda 2:

Prześlij obiekt produktu do kasy / pomocnika koszyka, aby uzyskać adres URL do koszyka. Następnie adres linku dodaj do koszyka będzie:

        $product=Mage::getModel("catalog/product")->load($productId);//load the product by product id
$product=Mage::getModel("catalog/product")->loadByAttribute("sku",$skuNum);//or load the product by sku number
$product=Mage::getModel("catalog/product")->setStoreId($storeId)->loadByAttribute("sku",$skuNum);//or load the product from a given store id
<a href="<?php echo $this->helper("checkout/cart")->getAddUrl($product);?>">Add to cart</a> //Get the add to cart url