/ / Jak mogę użyć Zend Framework w moim projekcie php? - php, zend-framework

Jak mogę użyć Zend Framework w moim projekcie php? - php, zend-framework

Chcę wiedzieć, w jaki sposób mogę używać Zend Framework w moimProjekt php, w którym mój hosting nie obsługuje go. Używam tylko kilku klas Zend, więc czy mogę umieścić je w folderze include i przesłać go na moją stronę? Czy to zadziała?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Oto idealne miejsce, aby zacząć http://framework.zend.com/manual/en/

Jeśli host obsługuje PHP 5, Zend Framework będzie działać bez żadnych problemów.

Zwykle katalog Zend jest umieszczony w katalogu lib, spójrz na Szybki start.


1 dla odpowiedzi nr 2

Najpierw dołącz klasę autoloadera.

require_once "lib/Zend/Loader/StandardAutoloader.php";
$loader = new ZendLoaderStandardAutoloader(array("autoregister_zf" => true));

$loader->registerNamespace("HttpPhpEnvironment", "lib/Zend/Http");

//Register with spl_autoload:
$loader->register();

a następnie użyj poniższej linii

$a = new ZendHttpPhpEnvironmentRequest();
echo $a->getQuery()->get();

to jest tylko wersja demonstracyjna, do której możesz użyć loży sprzężonej biblioteki Zend do swojego projektu.