/ / php działa z cli, ale magento nie jest - php, magento, interfejs wiersza poleceń

php działa z cli, ale magento nie jest - php, magento, interfejs wiersza poleceń

Udało mi się uzyskać php działający w wierszu poleceń systemu Windows 10 przez dodanie ; C: xamppphp do zmiennych środowiskowych. Ale nadal nie mogę uruchomić poleceń magento.

Otwieram wiersz polecenia z mojego magento/bin folder i wpisanie dowolnego polecenia magento, ale otrzymuję komunikat "Magento nie jest rozpoznawany jako wewnętrzny lub zewnętrzny ...", więc moja instalacja Magento nadal nie zawiera obrazów.

wprowadź opis obrazu tutaj

To są opcje Próbowałem.

Czego jeszcze mi brakuje?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

spróbuj uruchomić

php magento cache:flush

lub

C:xamppphpphp.exe magento cache:flush

0 dla odpowiedzi nr 2

Znalazłem odpowiedź na forach Magento.

Wprowadziłem pełną ścieżkę i zadziałałem.

php C: xampphtdocsmagento2binmagento setup: static-content: wdrożyć


0 dla odpowiedzi № 3

uruchom to polecenie w lokalnym katalogu php np: C: xamppphp

php C:xampphtdocsmagentobinmagento cache:flush