/ / Jak zintegrować 2checkout z nagłówkiem PHP ("Location:")? - php, 2checkout

Jak zintegrować 2checkout z nagłówkiem PHP ("Location:")? - php, 2checkout

Próbuję się zintegrować 2checkout.com API. Kiedy pomijam header funkcja wtedy działa dobrze. Obecnie wyświetla ten sam kod php co wynik

if ($charge["response"]["responseCode"] == "APPROVED") {
//echo "Thanks for your Order!";
header("Location: /servlet/Payment?option=1&msg=0");
exit(0);
}else{
$replyError = $charge["response"]["responseCode"];
header("Location: /servlet/Payment?option=2&msg=".$replyError);
exit(0);
//echo "<pre>";print_r($charge["response"]["responseCode"]);echo"</pre>";
}
} catch (Twocheckout_Error $e) {echo $e->getMessage();}

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Nie możesz emitować nagłówka po uruchomieniu html strony.


0 dla odpowiedzi nr 2

Zamiast header() metoda użyj metody javascript do przekierowania jak poniżej:

echo "<script>window.location="http://stackoverflow.com";</script>";