/ / PHP Ostrzeżenie: unpack (): Wpisz n: za mało danych wejściowych - wpis w dzienniku - php, dns, rozpakuj

Ostrzeżenie PHP: unpack (): Wpisz n: za mało danych wejściowych - wpis do dziennika - php, dns, unpack

Więc znalazłem ten dziennik błędów

PHP Warning:  unpack(): Type n: not enough input, need 2, have 0 in {{file}}{{line}}

wspomniany plik i wiersz zawiera ten kod:

$answerHeader    = unpack("ntype/nclass/Nttl/nlength", $answerHeaderBin);

Jest to część kodu, która tworzy zapytanie w plikuDNS. Moim problemem jest to, że nie wiem, jak to debugować. Jeśli spróbuję zrzucić wcześniej wspomniany nagłówek, informacje są prawidłowe. Próbowałem rozpakować () bez argumentów i po prostu zwraca false bez błędów.

Myślę, że moje pytanie brzmi: w jakiej sytuacji to ostrzeżenie pojawi się w dzienniku błędów?

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

Okazuje się, że ostrzeżenie pojawia się po wejściudane są niepoprawne, szczególnie jeśli oczekuje, że rozpakuje więcej znaków niż podana ilość, w tym przypadku funkcja unpack () przyjmuje wartość false.