/ / get_absolute_url - mapa strony Django - python, django

get_absolute_url - mapa strony Django - python, django

Chcę włączyć generowanie sitemap w Django, więc robię co następuje, jak to wyjaśnia tutaj

Model:

class Car(models.Model):
def __unicode__(self):
return self.name
name = models.CharField("Name", max_length=10)
active = models.BooleanField()

adresy URL:

car_dict = {
"queryset": Car.objects.filter(active=1),
}

sitemaps = {
#"flatpages": FlatPageSitemap,
"car": GenericSitemap(car_dict, priority=0.5),
}

Ale mam błąd w /sitemap.xml: Obiekt "Samochód" nie ma atrybutu "get_absolute_url. Jak to naprawić? Muszę stworzyć kilka klas, jak to wytłumaczyć tutaj? Czy mogę użyć tylko GenericSitemap? Skomentowałem "flatpages", ponieważ ich nie używam. Dzięki.

Aktualizacja 1: w URLS.py:

url(r"^car/$", "cars.views.shop"),
url(r"^car/(?P<car_id>d+)/$", "cars.views.producer"),

Odpowiedzi:

15 dla odpowiedzi № 1

Musisz zdefiniować get_absolute_url dla modelu:

from django.core.urlresolvers import reverse

class Car(models.Model):
name = models.CharField("Name", max_length=10)
active = models.BooleanField()

def __unicode__(self):
return self.name

def get_absolute_url(self):
return reverse("car_details", kwargs={"name":self.name})

Zaktualizuj metodę odwrotnej URL zgodnie ze zdefiniowanym adresem URL.