/ / Czy jest jakiś przewodnik dla lokalnego projektu django do wdrożenia go do vps z instalacją sqlite? [closed] - python, django, sqlite3, vps

Czy jest jakiś przewodnik dla lokalnego projektu django, aby wdrożyć go do vps z instalacją sqlite? [zamknięty] - python, django, sqlite3, vps

Zakodowałem mój lokalny projekt django i wdrożyłem goz naiwną bazą danych sqlite do mojego VPS. Wolę używać Apache, ponieważ nadal obsługuje moją witrynę Wordpress. CZY jest jakiś dobry przewodnik, który można by wykonać bez bólu? Wszelkie sugestie są mile widziane.

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Zrobiłem to, konfigurując w przeszłości oddzielnego wirtualnego hosta dla mojego projektu Django. Poniższa konfiguracja hosta wirtualnego jest przykładem tego, czego użyłem w moim małym projekcie. Fundacja Apache zawiera znacznie więcej dokumentacji na temat konfiguracji i zarządzania VirtualHost.

Uwaga: We wszystkich ścieżkach poniżej /path/to/django/projects/app musi zostać zmodyfikowany, aby pasował do ścieżki twojego systemu i powinien zawierać pełną, absolutną ścieżkę.

WSGIPythonPath /path/to/django/projects/app
<VirtualHost *:80>
DocumentRoot /path/to/django/projects/app
ServerName subdomain.example.com
WSGIScriptAlias / /path/to/django/projects/app/<subdir>/wsgi.py
ErrorLog /var/log/httpd/app-error_log
CustomLog  /var/log/httpd/app-access_log common

Alias /robots.txt /path/to/django/projects/app/static/robots.txt
Alias /favicon.ico /path/to/django/projects/app/static/favicon.ico
AliasMatch ^/([^/]*.css) /path/to/django/projects/app/static/css/
AliasMatch ^/([^/]*.js) /path/to/django/projects/app/static/js/
AliasMatch ^/([^/]*.png) /path/to/django/projects/app/static/images/
AliasMatch ^/([^/]*.swf) /path/to/django/projects/app/static/swf/

Alias /media/ /path/to/django/projects/app/media/
Alias /static/ /path/to/django/projects/app/<subdir>/sitestatic/

<Directory /path/to/django/projects/app/static>
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>
<Directory /path/to/django/projects/app/media>
Order deny,allow
Allow from all
</Directory>
<Directory /path/to/django/projects/app/<subdir>/>
<Files wsgi.py>
Order deny,allow
Allow from all
</Files>
</Directory>
</VirtualHost>

Kilka dodatkowych uwag, jest kilka obszarów <subdir> jest w powyższej konfiguracji. To musi być dostosowane odpowiednio do podkatalogu, w którym jest twój wsgi.py plik to lokalizacja lub miejsce, w którym wskazuje katalog statyczny aplikacji.