/ / Brak dopasowania wstecznego podczas wywoływania adresu URL z pliku html - Django - python, django

Bez odwrotnego dopasowania podczas wywoływania adresu URL z pliku html - Django - python, django

Próbuję wywołać mój adres URL, korzystając z poniższych szablonów w jednym z szablonów html -

<a href="{% url "socialx:index" %}">

Mój plik urls.py aplikacji wygląda tak:

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin

urlpatterns = [

url(r"^socialx/", include("socialx.urls")),
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
]

A plik root urls.py jest podobny do tego -

from django.conf.urls import include, url
from django.contrib import admin

urlpatterns = [

url(r"^socialx/", include("socialx.urls"), name="socialx"),
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
]

Podczas nawigacji do aplikacji przez przeglądarkę pojawia się następujący błąd -

NoReverseMatch at / socialx / "socialx" nie jest zarejestrowanym obszarem nazw

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Spójrz na dokumentacja

Myślę, że po uwzględnieniu adresu URL w urls.py musisz dodać przestrzeń nazw

 url(r"^socialx/", include("socialx.urls", namespace="socialx")),

I upewnij się, że adres URL strony z indeksem zawiera name=index.

Sprawdź, czy to pomaga.