/ / Jak wyświetlić kod źródłowy i katalogi projektu aplikacji AWS Beanstalk? - python, amazon-web-services, elastyczno-łodyga

Jak wyświetlić kod źródłowy i katalogi projektu aplikacji AWS Beanstalk? - python, amazon-web-services, elastic-beanstalk

Właśnie uruchomiłem django AWS beanstalkaplikacja po przejściu przez kroki dostarczone przez AWS. Użyłem domyślnych ustawień do utworzenia aplikacji (domyślna strona „Witamy” dla Django). Czy mogę pobrać lub wyświetlić kod źródłowy i katalogi projektu z konsoli AWS lub w innej lokalizacji?

Odpowiedzi:

2 dla odpowiedzi № 1

Zaloguj się do AWS Console, kliknij Usługi na górzew lewo, następnie kliknij Elastic Beanstalk (w Compute), następnie kliknij swoją aplikację (nie nazwa aplikacji-env, ale tylko ApplicationName). Następnie kliknij Wersje aplikacji po lewej stronie i zobaczysz listę aplikacji. W sekcji Źródło możesz uzyskać dostęp do kodu źródłowego swojej aplikacji.