/ / django: grappelli: routing kończy się niepowodzeniem - python, django, django-grappelli

django: grappelli: routing kończy się niepowodzeniem - python, django, django-grappelli

 1. Zainstalowałem Grappelliego za pomocą instalacji pip (a następnie zaktualizowałem ją, aby mieć pewność).

 2. Wstawiłem go przed django.contrib.admin w INSTALLED_APPS:

  INSTALLED_APPS = (
  ...
  "grappelli",
  "django.contrib.admin",
  
 3. Mój adres urls.py wygląda następująco:

  url(r"^grappelli/", include("grappelli.urls")),
  url(r"^admin/", include(admin.site.urls)),
  
 4. Nadal dostaję błąd:

  Using the URLconf defined in _myWebsite.urls, Django tried these URL patterns, in this order:
  ^grappelli/ ^lookup/related/$ [name="grp_related_lookup"]
  ^grappelli/ ^lookup/m2m/$ [name="grp_m2m_lookup"]
  ^grappelli/ ^lookup/autocomplete/$ [name="grp_autocomplete_lookup"]
  ^admin/
  ^categories/$
  The current URL, grappelli/, didn"t match any of these.
  

Co ja robię źle?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Musisz uciekać syncdb dowództwo


3 dla odpowiedzi № 2

Może powinieneś spróbować przepisać wzorce adresów URL, aby pasowały do ​​sposobu, w jaki robią to w domyślnym urls.py, na przykład:

urlpatterns = patterns("", #this first entry is very important
url(r"^grappelli/", include("grappelli.urls")),
url(r"^admin/", include(admin.site.urls)))

Wiem, że jeśli używasz patterns funkcja o tym, że pierwszy pusty parametr funkcji łańcucha jest bardzo ważny ... być może przegapiłeś go.


0 dla odpowiedzi № 3

Jeśli używasz Django w wersji 1.6 może być konieczne przeszukanie "django.conf.urls.defaults" w bibliotece Grappelli i zastąpienie go "django.conf.urls". Jeśli używasz wersji Django mniejszej niż 1.6, więc mój post nie jest twoim problemem. Mam nadzieję, że wkrótce to naprawiłeś!