/ / Jak korzystać z Ubuntu 14.04 na AWS Elastic Beanstalk dla aplikacji Python Django - python, django, ubuntu, amazon-web-services

Jak korzystać z Ubuntu 14.04 na AWS Elastic Beanstalk dla aplikacji Python Django - python, django, ubuntu, amazon-web-services

Chcę zapewnić, że środowisko programistyczne działa tak samo, jak środowisko produkcyjne. Ma to na celu zminimalizowanie "działa na mnie" wskazywania palcem.

Stąd mój zespół wybrał Ubuntu 14.04 jako system operacyjny.

Chcemy też wdrożyć na AWS.

Kiedy przeglądałem przykład QwikLabs dotyczący używania Elastic Beanstalk, zdałem sobie sprawę, że nie ma wyboru, aby wybrać Ubuntu 14.04.

wprowadź opis obrazu tutaj

wprowadź opis obrazu tutaj

Jak mogę wdrożyć aplikację Django na instancji AWS EC2 działającej w systemie Ubuntu 14.04?

Dziękuję Ci.

Odpowiedzi:

9 dla odpowiedzi № 1

AWS ogranicza systemy operacyjne działające pod Elastic Beanstalk, tak jak jest Platforma jako usługa. Aby uzyskać pełną elastyczność w zakresie systemów operacyjnych i konfiguracji, musisz użyć EC2.

Istnieją jednak dwa nieoptymalne rozwiązania: