/ / Grafika żółwia nie jest wyświetlana, mimo że obecny jest kod - python, żółw-grafika

Grafika żółwia nie jest wyświetlana, mimo że obecny jest kod - python, żółw-grafika

Mój kod jest poniżej, ale chociaż powinno to działać jakoŚledzę instrukcje mojego profesora i jego, ponieważ zostało napisane, że nie działa na mojej maszynie.Czy jest coś, czego mi brakowało, żeby okno graficzne żółwia nie pokazywało?

To jest problem. Okno graficzne żółwia nie pojawi się nic nie jest wykonywane i jestem zdezorientowany.

Oto wyjście w powłoce

>>> drawKoch(1)
>>>

i poniższy kod:

  def koch(n):
if n == 0:
return "F"

tmp = koch(n-1)

return tmp + "L" + tmp +"R" + tmp + "L" + tmp

from turtle import Screen, Turtle

def drawKoch(n):

s = Screen()
t = Turtle()
directions = koch(1)

for move in directions:
if move == "F":
t.forward (300/3**n)
if move == "L":
t.lt(60)
if move == "R":
t.rt(120)
s.bye()

Odpowiedzi:

0 dla odpowiedzi № 1

To z powodu s.bye() w ostatniej linii.

Według dokumentacja, dzwonienie bye zamknęłoby okno.

Zatem Python mówi, że:

  1. Otwórz okno
  2. Przesuń żółwia dookoła
  3. Zamknij okno

Ponieważ te kroki działają bardzo szybko, nie można nawet stwierdzić, czy w ogóle działają.

Aby rozwiązać ten problem, możesz wymienić bye z exitonclick.


-1 dla odpowiedzi № 2

Jak to powiedział @satoru, mój problem polegał na tym, że używałem s .bye (), który zamykałby okno pythona, zanim mogłem zobaczyć, co się dzieje.

To, czego potrzebowałem i obecnie używam, to s.exitonclick ()

chichot