/ / Który obiekt mogę użyć do odczytania pliku xlsx tempate - python, xlsx, openpyxl, xlsxwriter

Którego obiektu mogę użyć do odczytu xlsx tempate - python, xlsx, openpyxl, xlsxwriter

Mam plik xlsx, którego używam jako szablonu.

Mam zamiar utworzyć nowy plik programu Excel przy użyciu tego szablonu jak mogę odczytać ten plik i zapisać go w nowym pliku xlsx w Pythonie 27?

Odpowiedzi:

1 dla odpowiedzi № 1

Możesz zainstalować moduł Excela xlutils na stronie http://www.python-excel.org/


0 dla odpowiedzi nr 2

Możesz użyć openpyxl do edycji istniejących plików xlsx lub zapisać je jako nowe pliki.